Ενημερώσεις Γονέων

 

Βασικό στόχο αποτελεί για εμάς η συχνή και συνεχής ενημέρωση των γονέων ώστε να φτάσουμε στην επιτυχία!

 

Οι καθηγητές κρατούν ξεχωριστές ηλεκτρονικές  καρτέλες προόδου των μαθητών , μέσω της πρωτοποριακής  ψηφιακής πλατφόρμας edu4schools,  όπου παρουσιάζονται οι επιδόσεις τους, η συμμετοχή τους και η συνέπειά τους στα μαθήματα. Κάθε μήνα υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ του Διευθυντή Σπουδών και των καθηγητών που συζητούν ξεχωριστά για τις επιδόσεις του κάθε μαθητή.

Οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά τόσο μέσω του edu4schools όσο και με προγραμματισμένες συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και ξεχωριστά όταν κρίνεται απαραίτητο από τη Διεύθυνση Σπουδών. Ταυτόχρονα μπορούν να ρωτούν για την πρόοδο των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Για εμάς αποτελεί βασικό στόχο η συνεργασία με τους γονείς ώστε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε!

TOP