Καρτέλες Μαθητών

Η μεγάλη εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε εξατομικευμένα.

Για εμάς κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός.

Έτσι, για κάθε παιδί υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και την καθημερινή πορεία του στα μαθήματα. Αυτή η πορεία, οι βαθμοί των επαναληπτικών ασκήσεων και τεστ, η συμπεριφορά του, η συνεργασία του είναι καταγεγραμμένα στην προσωπική ηλεκτρονική  του καρτέλα, η οποία μας επιτρέπει να διαπιστώνουμε την πρόοδο του και να βελτιώνουμε τις αδυναμίες του. Στις προγραμματισμένες ενημερώσεις αποτελούν τη βάση της συζήτησής μας ώστε και οι γονείς να είναι ενήμεροι για την πορεία και την πρόοδο των παιδιών τους.

Θέτουμε από την αρχή το στόχο μαζί με τα παιδιά και τους γονείς και πάνω σε αυτόν δουλεύουμε και οργανώνουμε το προσωπικό του πρόγραμμα.

 

Με την εγγραφή κάθε μαθητή δίνονται κωδικοί πρόσβασης  για την ψηφιακή μας πλατφόρμα  και  στα  ίδια τα παιδιά  και στους γονείς. Το edu4schools είναι διαθέσιμο διαρκώς  και αποτελεί  σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών.

 

Συνδεθείτε στο edu4schools και μέσω του site μας!

TOP