Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

 

Η διαδικασία των Πανελλήνιων Εξετάσεων είναι κοπιαστική και δύσκολη αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος και σύστημα διδασκαλίας και μελέτης. Στη φιλοσοφία του Οργανισμού μας και του Εξειδικευμένου Κέντρου μας είναι η άρτια προετοιμασία των υποψηφίων η οποία όμως χτίζεται από πολύ νωρίς.

Κάθε νέος μαθητής μας ο οποίος έρχεται είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Λύκειο συμπληρώνει ένα διαγνωστικό τεστ στα βασικά μαθήματα. Πρόκειται για ένα τεστ με διαβάθμιση δυσκολίας και ύλη από τις προηγούμενες τάξεις. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε: 1) να γνωρίζουμε τα όποια κενά υπάρχουν και σε ποια μαθήματα αλλά και κεφάλαια ή ενότητες ώστε να τα καλύψουμε εγκαίρως και 2) τη σωστή σύνθεση των τμημάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα βήματα του συστήματος οργάνωσης του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν ώστε η επιτυχία να είναι εξασφαλισμένη.

Συγκεκριμένα:

Βήμα 1ο: Καλοκαιρινή προετοιμασία από τη Γ΄ Γυμνασίου για την Α΄ Λυκείου. Το Πρόγραμμα αυτό είναι διάρκειας 3 εβδομάδων (14h/εβδομάδα) στα βασικά μαθήματα Έκθεση, Λογοτεχνία, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία ώστε να διαπιστωθούν και να αποκλειστούν οποιαδήποτε κενά έχουν υπάρξει στο Γυμνάσιο ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά ώστε να είμαστε πάντα μπροστά στην ύλη. Αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο αν ακολουθηθεί θα διευκολύνει και θα εξασφαλίσει τη μελλοντική επιτυχία.

Βήμα 2ο: Αφού έχουμε εξαλείψει τα όποια κενά του Γυμνασίου ακολουθείται ένα αυστηρό χειμερινό πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου το οποίο δίνει τη δυνατότητα απόκτησης στέρεων βάσεων για τη μετέπειτα πορεία τους και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 ώρες  την εβδομάδα  μάθημα στην τάξη και 4 ώρες κάθε Σάββατο διάβασμα στο Φροντιστήριο υπό την επίβλεψη των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων που θα βρίσκονται ειδικά για αυτό το λόγο δίπλα στους μαθητές τόσο για τις απαιτήσεις του σχολείου όσο και για το Προγραμματισμένο Διαγώνισμα προσομοίωσης του Φροντιστηρίου. Τέλος, δίωρο διαγώνισμα με την ολοκλήρωση της ύλης της ενότητας σε κάθε μάθημα. Ο Διευθυντής Σπουδών της Υπηρεσίας του Φροντιστηρίου συντονίζει τους κύκλους διαγωνισμάτων τα οποία είναι Κυριακή.

Βήμα 3ο: Ειδικό τεστ κλίσεων και δεξιοτήτων για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου ώστε να επιλέξουν σωστά στη Β΄ Λυκείου την Ομάδα Προσανατολισμού που τους ταιριάζει ανάλογα με τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σταθμισμένο τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου μας κατευθύνουν στην επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Θετικών Σπουδών). Οι μαθητές του Οργανισμού μας έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν δωρεάν.

Βήμα 4ο: Καλοκαιρινή προετοιμασία 4 εβδομάδων (15h/εβδομάδα) από την Α΄ Λυκείου για τη Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα για τα μαθήματα τόσο της Γενικής Παιδείας όσο και για τα δύο βασικά μαθήματα  της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Η προετοιμασία μας βοηθά να εντοπίσουμε – αν υπάρχουν κενά από προηγούμενες τάξεις – καθώς και να ξεκινήσουμε την ύλη της Β΄ Λυκείου.

Βήμα 5ο: Οι μαθητές μπαίνουν σε χειμερινό, εντατικό πρόγραμμα (16h/εβδομάδα). Επιπλέον, 4 ώρες την εβδομάδα διάβασμα στο Φροντιστήριο υπό την επίβλεψη των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων που θα βρίσκονται ειδικά για αυτό το λόγο δίπλα στους μαθητές μας τόσο για τις απαιτήσεις του σχολείου όσο και για το Προγραμματισμένο Διαγώνισμα προσομοίωσης του Φροντιστηρίου. Τέλος, δίωρο διαγώνισμα με την ολοκλήρωση της ύλης της ενότητας σε κάθε μάθημα. Ο Διευθυντής Σπουδών της Υπηρεσίας του Φροντιστηρίου συντονίζει τους κύκλους διαγωνισμάτων τα οποία είναι Κυριακή.

Βήμα 6ο: Καλοκαιρινή προετοιμασία 5 εβδομάδων των μαθητών της Β΄ Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 18h / εβδομάδα και 1 εβδομάδα, στα τέλη Αυγούστου, διαγωνίσματα στην ύλη που έχει καλυφθεί. Οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας τελειώνουν την ύλη το Φεβρουάριο και είναι σε θέση να κάνουν επαναλήψεις μέχρι τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Βήμα 7ο: Η ψυχολογία των μαθητών τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός παρέχει στους μαθητές του τα ακόλουθα:

1) Συνεχή επαφή με το Διευθυντή Σπουδών ο οποίος βρίσκεται συνεχώς δίπλα σε όλους τους μαθητές.

2) Προγραμματισμένες συναντήσεις 3 φορές το χρόνο με ειδικό σύμβουλο ψυχολογίας. Η 1η συνάντηση γίνεται κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς όπου τίθενται οι στόχοι του κάθε μαθητή και βγαίνει το ατομικό του πρόγραμμα. Ο σύμβουλος προτείνει συγκεκριμένα πράγματα στο μαθητή που τα βλέπουν από κοινού στην επόμενη συνάντηση, η οποία λαμβάνει χώρα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων (2η συνάντηση). Τέλος, η 3η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για το Μάρτιο όπου υπάρχει ξεχωριστή συνάντηση μαθητών και γονέων εν όψει των εξετάσεων. Αυτή η συνάντηση περιλαμβάνει βασικές οδηγίες διαχείρισης άγχους και σωστής διατροφής, καθώς και βασικές συμβουλές από τους εκπαιδευτικούς του Οργανισμού μας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην άρτια προετοιμασία του μαθητή σε όλα τα επίπεδα.

Βήμα 8ο: Η επιτυχία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός σωστού μηχανογραφικού. Η διαδικασία, όχι μόνο είναι κρίσιμη και σημαντική, αλλά πρόκειται στην πραγματικότητα για μία ακόμη εξέταση. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν και οι οποίες δίνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τις σχολές που οι υποψήφιοι επιθυμούν. Θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουν όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες. Ταυτόχρονα οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις όποιες αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος ή για τις σχολές που δεν δίνουν τις ίδιες επαγγελματικές προοπτικές, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και τις κλίσεις των μαθητών. Για αυτό το λόγο το Φροντιστήριό μας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη διαδικασία και προσφέρει στους υποψήφιους τα ακόλουθα: α) ειδική εκδήλωση από εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι δίνουν όχι μόνο τις κατευθυντήριες γραμμές στους μαθητές – υποψήφιους αλλά ενημερώνουν και για κάθε μία από τις σχολές του μηχανογραφικού ανά επιστημονικό πεδίο, β) ειδικό βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο» που περιέχει όλες τις πληροφορίες για τις σχολές των υποψηφίων, γ) ειδικό προσωπικό ραντεβού με σύμβουλο ο οποίος καθοδηγεί στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

 

Μετά από αυτά τα βήματα η επιτυχία είναι δεδομένη. Άλλωστε το Φροντιστήριό μας έχει αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, την υψηλή ποιότητα που παρέχει στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

Με τη σκέψη μας να βρίσκεται πάντα στην επιτυχία των παιδιών, σας προσκαλούμε να ξεπεράσουμε τον πήχη!

 

Από το 1975…και συνεχίζουμε! 

TOP