ΕΠΑ.Λ.

Α΄ Τάξη

Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

3h

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1h

Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία)

4h (3h+1h)

Φυσική

2h

Χημεία

2h

Μαθήματα ειδικότητας ανά τομέα

5h

Διαγώνισμα / Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

12h + 5h + 2h = 19h

 

 Β΄ Τάξη

Πρόγραμμα Σπουδών B΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2h

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1h

Μαθηματικά (Άλγεβρα/Γεωμετρία)

3h (2h + 1h)

Φυσική

2h

Χημεία

1h

Μαθήματα ειδικότητας ανά τομέα

5h

Διαγώνισμα / Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

9h + 5h + 2h = 16h

 

Γ΄ Τάξη

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2h

Μαθηματικά Ι

5h

Φυσική Ι

3h

Σύνολο ωρών

10h

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΩΡΕΣ

Νεότερη Ελληνική Ιστορία

2h

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι

2h

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2h

Βιολογία Ι

2h

Βιολογία ΙΙ

2h

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2h

Διαγώνισμα / Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

10h + 2h + 2h =14h

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2h

Μαθηματικά ΙΙ

5h

Φυσική ΙΙ

3h

Σύνολο ωρών

10h

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΩΡΕΣ

Νεότερη Ελληνική Ιστορία

2h

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι

2h

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2h

Βιολογία Ι

2h

Βιολογία ΙΙ

2h

Διαγώνισμα / Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

10h + 2h + 2h =14h

TOP