Γ΄ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

Αρχαία

4h

Λατινικά

4h

Ιστορία

2h

Έκθεση

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

12h+2h=14h

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών
Για
Θετικές Επιστήμες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

Φυσική

4h

Χημεία

4h

Μαθηματικά

4h

Έκθεση

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

14h+2h=16h

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών
Για επιστήμες
Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

Φυσική

4h

Χημεία

4h

Βιολογία

2h

Έκθεση

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

12h+2h=14h

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

4h

Α.Ο.Θ.

3h

Α.Ε.Π.Π.

3h

Έκθεση

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα
μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

12h+2h=14h

TOP