Β΄ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Αρχαία

3h

Βασικές
Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική &
Κοινωνική επιστήμη)

2h

Λατινικά(Προετοιμασία για Γ΄ Λυκείου)

1h

Μαθήματα
Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Έκθεση

2h

Άλγεβρα

3h

Γεωμετρία

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

13h+2h=15h

Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Φυσική

3h

Μαθηματικά

3h

Χημεία

(Προετοιμασία
για Γ΄ Λυκείου)

1h

Μαθήματα
Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Έκθεση

2h

Άλγεβρα

3h

Γεωμετρία

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

14h+2h=16h

TOP