Α΄ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Αρχαία

3h

Έκθεση

2h

Άλγεβρα

3h

Γεωμετρία

2h

Φυσική

2h

Χημεία

2h

Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος

2h (Κυριακή)

Σύνολο ωρών

14h+2h=16h

TOP