Προετοιμασία για Ειδικά Μαθήματα

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός συνεργάζεται με καθηγητές όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να προετοιμάσει τους υποψήφιους στα ειδικά μαθήματα που επιλέγουν.

Υπάρχουν συνεργάτες απόφοιτοι των Καλών Τεχνών και Αρχιτέκτονες που ειδικεύονται σε γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο για όσους επιθυμούν να δώσουν το σχέδιο ως ειδικό μάθημα.

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός διαθέτει και ξεχωριστό Κέντρο Ξένων Γλωσσών και έτσι διαθέτουμε άριστα καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες καθηγητές όλων των Ξένων Γλωσσών για το ειδικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας για τα αντίστοιχα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας.

Επιπλέον, στον Οργανισμό μας έχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με έμπειρους προπονητές που προετοιμάζουν τους υποψήφιους τόσο για τις στρατιωτικές σχολές όσο και για τα τμήματα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

TOP