Η επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις απαιτεί συγκεκριμένο σύστημα οργάνωσης. Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι:

 

 

1) αυτοπειθαρχία και προσήλωση του μαθητή στο στόχο,

 

 

2) σοβαρό επιτελείο καθηγητών που θα οργανώσουν και θα βοηθήσουν με την εμπειρία τους τους μαθητές στην άρτια προετοιμασία τους στα μαθήματα που εξετάζονται,

 

 

3) καλή ψυχολογία πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων αλλά και σωστή διατροφή και τέλος

 

 

4) σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

 

 

Αυτή η τελευταία παράμετρος, όχι μόνο είναι κρίσιμη και σημαντική, αλλά πρόκειται στην πραγματικότητα για μία ακόμη εξέταση. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν και οι οποίες δίνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τις σχολές που οι υποψήφιοι επιθυμούν. Θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουν όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις όποιες αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος ή για τις σχολές που δεν δίνουν τις ίδιες επαγγελματικές προοπτικές, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και τις κλίσεις των μαθητών. Για αυτό το λόγο, το Φροντιστήριό μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη διαδικασία και προσφέρει στους υποψήφιους τα ακόλουθα: α) ειδική εκδήλωση από τους εξειδικευμένους συμβούλους – συνεργάτες μας οι οποίοι δίνουν όχι μόνο τις κατευθυντήριες γραμμές στους μαθητές – υποψήφιους αλλά ενημερώνουν και για κάθε μία από τις σχολές του μηχανογραφικού ανά επιστημονικό πεδίο, β) ειδικό οδηγό σχολών «Πάμε Πανεπιστήμιο» με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλες τις σχολές, γ) ειδικό προσωπικό ραντεβού με σύμβουλο ο οποίος καθοδηγεί τους υποψηφίους στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

 

 

Μετά από αυτά τα βήματα η επιτυχία είναι δεδομένη. Άλλωστε το Φροντιστήριό μας έχει αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, την υψηλή ποιότητα που παρέχει στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

TOP