Μαθήματα Για την Πιστοποίηση GlobalCert

Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναγνωρισµένο από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ελληνικό δηµόσιο.

 • ΠΤΥΧΙΟ Global Intermediate Express:

Σε 1 εβδομάδα απόκτησε το Πτυχίο Η/Υ με την Πιστοποίηση της Global Cert.
Γρήγορα και Αποτελεσματικά 3 ενότητες σε 1 εξεταστική ώρα.
Το Global Intermediate Express περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες που απαιτούνται για το ελληνικό δημόσιο:

 • Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ
 • Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
 • Κάθε εβδομάδα διεξάγουμε εξετάσεις στο εξεταστικό μας κέντρο.

Διαδικασία Πιστοποίησης

 

Το Global Intermediate Express A εξετάζεται σε 1 εξεταστική ώρα το ίδιο ισχύει και για το Global Intermediate Express Β. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ο υποψήφιος αποκτά το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 • ΠΤΥΧΙΟ Global Intermediate:

Διαδικασία Πιστοποίησης

 

Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι 50 λεπτά και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%. Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει τον τύπο του πιστοποιητικού Intermediate που θα λάβει:

 • Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ
 • Αποδεκτό από ΑΣΕΠ

Γιατί να εκπαιδευτείτε και να πιστοποιηθείτε σε μας;

 

 • Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας βάσει των αναγκών σας.
 • Ποσοστά Επιτυχίας Πιστοποίησης 100%
 • Ολιγομελή Τμήματα ή Ιδιαίτερο
 • Εξετάσεις κάθε εβδομάδα στο χώρο μας
 • Δωρεάν Επανεξέταση
 • Ειδικές Τιμές για Ανέργους
 • Δωρεάν Απεριόριστες ώρες εξάσκησης
 • Δωρεάν Χρήση των Test Προσομοίωσης
 • MS Office 2016 / Windows 10

Μαθήματα Για την Πιστοποίηση ECDL

 

Διεξαγόνται μαθήματα για τις 6 βασικές ενότητες είτε σε ολιγομελή τμήματα είτε σε επίπεδο ιδιαίτερου για την απόκτηση πιστοποίησης ECDL (MS Office 2016 & Windows 10).

 

Δωρεάν χρήση των Test Προσομοίωσης

""
1
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Ενδιαφέρομαι γιά:
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
TOP