Πρόγραμμα Σπουδών για ενήλικες – φοιτητές

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

Core

Windows , Word, Excel, Internet 7 & MS Outlook, PowerPoint, Access

72h

Progress

Word, Excel, Internet

34h

Speed Up Core

(ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ)

Windows, Word, Excel, Internet & MS Outlook Express, PowerPoint, Access

36h

Speed Up Progress (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ)

Word, Excel, Internet

18h

EXPERT

Word, Excel, PowerPoint, Access

48h

 

         

Core

Πρόκειται για το Πρόγραμμα που καλύπτει την ύλη για την επιτυχή εξέταση όλων των ενοτήτων (Windows, Word, Excel, Internet & MS Outlook, PowerPoint και Access) προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (KeyCert ή ECDL). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους, μη εξοικειωμένους με τους υπολογιστές, οι οποίοι διδάσκονται αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις εξετάσεις τους. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων μέσω των ειδικών τεστ (Test4U) ώστε να είναι έτοιμοι και σίγουροι για την επιτυχία!

Progress

Πρόκειται για το Πρόγραμμα που καλύπτει την ύλη για την επιτυχή εξέταση των τριών ενοτήτων (Word, Excel, Internet) οι οποίες είναι αυτές που ζητούνται στους περισσότερους διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ αλλά και στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα προκειμένου οι υποψήφιοι να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε αυτές τις ενότητες. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους, μη εξοικειωμένους με τους υπολογιστές, οι οποίοι διδάσκονται αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις εξετάσεις. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων μέσω των ειδικών τεστ (Test4U) ώστε να είναι έτοιμοι και σίγουροι για την επιτυχία!

Speed Up Core (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ)

Το Speed Up Core είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους εξοικειωμένους στη χρήση του υπολογιστή ώστε με λίγες ώρες ανά ενότητα και με απεριόριστα τεστ να είναι σε θέση με τον πλέον οικονομικό τρόπο να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες και μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access)

Speed Up Progress (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ)

Το Speed Up Progress είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους εξοικειωμένους στη χρήση του υπολογιστή ώστε με λίγες ώρες ανά ενότητα και με απεριόριστα τεστ να είναι σε θέση με τον πλέον οικονομικό τρόπο να αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες και μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για τις αντίστοιχες ενότητες που ζητούν στους διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ αλλά και στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα (Word, Excel, Internet).

       

 

 

EXPERT

Πρόκειται για Πρόγραμμα που απευθύνεται στους κατόχους του Προγράμματος Core ή Speed Up Core αφού πρόκειται για πιστοποίηση για προχωρημένους χρήστες. Αποτελείται από τις ενότητες: Word, Excel, PowerPoint, Access. Οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου πτυχίου είναι υψηλές και για αυτό υπάρχουν τα αντίστοιχα τεστ προσομοίωσης (Test 4U) τα οποία κάνουν οι υποψήφιοι στο τέλος κάθε ενότητας ώστε να είναι άριστα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις.

TOP