Εξειδικευμένα σεμινάρια για φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για την εξέλιξη τους στην αγορά εργασίας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

για φοιτητές και στελέχη

ΩΡΕΣ

Graphics and Design

 

AutoDesk AutoCAD 2009 2D

30h

AutoDesk AutoCAD 2009 3D

20h

Adobe Photoshop CS3 – Core

24h

Adobe Photoshop CS3 – Advanced

20h

Web Design

 

Adobe Dreamweaver  CS3 – Core

15h

Adobe Dreamweaver  CS3 – Advanced

10h

Adobe Flash CS3 – Core

15h

Adobe Flash CS3 – Advanced

15h

Programming

 

Visual Basic

24h

Java Programming

30h

C# Programming

40h

Accounting

Μηχανογραφημένη Λογιστική

20h

TOP