Για μαθητές

Πρόγραμμα Σπουδών για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

 

Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

StartUp Programme (για παιδιά Δημοτικού)

Εξοικείωση με τις ενότητες: Windows, Word, Excel, Internet 7 & MS Outlook, PowerPoint, Access με ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα για μικρούς μαθητές

1h/Εβδομάδα

Basic Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (για παιδιά Γυμνασίου)

Windows, Word, Excel, Internet 7 &      MS Outlook, PowerPoint, Access

2h/εβδομάδα
2 Ενότητες/Έτος

CP I, II (για παιδιά Λυκείου)

Windows, Word, Excel, Internet 7 &      MS Outlook, PowerPoint, Access

3h/εβδομάδα

4 Ενότητες: 1ο  έτος
2 Ενότητες: 2ο έτος

 

StartUp Programme

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού τα οποία επιθυμούν να γνωρίσουν με το σωστό τρόπο τον κόσμο της πληροφορικής. Το StartUp Programme είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για μικρούς μαθητές ώστε να εξοικειωθούν με τις ενότητες που αργότερα θα δουν πιο αναλυτικά. Με αυτή τη μέθοδο μπαίνουν νωρίς οι βάσεις για τη σωστή χρήση του υπολογιστή τόσο σε θέματα ασφάλειας όσο και σε θέματα γνώσεων. Είναι σχεδιασμένο με βάση τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. Οι μαθητές ενθουσιάζονται γιατί απλά μαθαίνουν παίζοντας! Τα μαθήματα ξεκινούν 1η Οκτώβρη και τελειώνουν 31 Μαΐου κάθε έτους και είναι μία σχολική ώρα (1h = 50 λεπτά) κάθε εβδομάδα.

 

Basic I, II, III

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν νωρίς και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές. Μέσα από το πρόγραμμα Basic διδάσκονται κανονικά όλες τις ενότητες (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint και Access) στις οποίες εξετάζονται και οι ενήλικες προκειμένου να αποκτήσουν μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (KeyCert ή ECDL). Οι έμπειροι καθηγητές μας βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες της Πληροφορικής, να μάθουν από την αρχή σωστά τη χρήση των υπολογιστών και να αποκτήσουν πολύ νωρίς το πτυχίο ενηλίκων! Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων (Test4U) τα οποία βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν ακριβώς τόσο το ύφος όσο και το είδος των ερωτήσεων που θα αντιμετωπίσουν. Η εξέτασή τους γίνεται κάθε φορά που τελειώνει μία ενότητα ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις ενότητες και να αποκτήσουν το πτυχίο. Τα μαθήματα ξεκινούν 1η Οκτώβρη και τελειώνουν 31 Μαΐου κάθε έτους και είναι δύο σχολικές ώρες (2h = 2*50 λεπτά) κάθε εβδομάδα. Στόχος του Προγράμματος η επιτυχής ολοκλήρωση δύο ενοτήτων κάθε έτος.

 

CP I, II

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Λυκείου τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (KeyCert ή ECDL). Η εμπειρία των εκπαιδευτικών μας και η σχεδίαση του προγράμματος στοχεύει στην απόκτηση της πιστοποίησης πριν ακόμη τελειώσουν το σχολείο τους. Μέσα από το πρόγραμμα CP διδάσκονται όλες τις ενότητες (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint και Access). Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων (Test4U) τα οποία βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν ακριβώς τόσο το ύφος όσο και το είδος των ερωτήσεων που θα αντιμετωπίσουν. Η εξέτασή τους γίνεται κάθε φορά που τελειώνει μία ενότητα ώστε να χτίσουν βήμα βήμα την επιτυχία για την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων και να αποκτήσουν το πτυχίο. Τα μαθήματα ξεκινούν 1η Οκτώβρη και τελειώνουν 31 Μαΐου κάθε έτους και είναι τρεις σχολικές ώρες (3h = 3*50 λεπτά) κάθε εβδομάδα. Στόχος του Προγράμματος η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων μέσα σε 2 χρόνια.

 

TOP