Για Ενήλικες

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τμήμα Βαθμίδα Εξέταση:
Γ1 (1,5h/εβδ.) Α1 (1 έτος) Start Deutsch A1
Γ2 (2,5h/εβδ.) Α2 (1 έτος) Start Deutsch A2
Γ3 (3,5h/εβδ.) Β1 (1- 1,5 έτη) Goethe-Zertifikat B1
Γ4 (4h/εβδ.) Β2 (1,5-2 έτη) Goethe-Zertifikat B2
Γ5 (4h/εβδ.) Γ1 (1,5-2 έτη) Goethe-Zertifikat C1
Γ6 (4h/εβδ.) Γ2 (1,5-2 έτη) Goethe-Zerifikat C2

 

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τμήμα Βαθμίδα Εξέταση
Γ1 (7,5h/εβδ.) Α1+Α2 (6 μήνες) Start Deutsch 2
Γ2 (7,5h/εβδ.) Β1.1+ Β1.2 (6 μήνες) Goethe Zertifikat B1
Γ2 (7,5h/εβδ.) Β2.1+Β2.2 (6 μήνες) Goethe Zertifikat B2

 

Δεν μιλάτε καθόλου Γερμανικά και θέλετε να παρακολουθήσετε για πρώτη φορά ένα τμήμα Γερμανικών στο οποίο θα μάθετε γρήγορα τη γλώσσα;

Εγγραφείτε τότε σ’ ένα εντατικό τμήμα και ολοκληρώστε τα επίπεδα A1 και A2 σε ένα εξάμηνο. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 180 διδακτικές ώρες και με τη λήξη του είστε σε θέση να επικοινωνείτε για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής (π.χ. να ανταλλάσσετε πληροφορίες για σας και την οικογένειά σας, για ψώνια, τη δουλειά, το άμεσό σας περιβάλλον). Μπορείτε να περιγράψετε με απλές φράσεις την καταγωγή και την εκπαίδευσή σας, το άμεσό σας περιβάλλον και πράγματα που έχουν σχέση με τις άμεσες ανάγκες σας. Αυτές οι γνώσεις μπορούν να πιστοποιηθούν με τη συμμετοχή σας στην εξέταση Goethe-Zertifikat Start Deutsch 2.

Έχετε βασικές γνώσεις στα Γερμανικά και θέλετε να τις διευρύνετε γρήγορα;

Τότε πάρτε μέρος σ’ ένα κατατακτήριο τεστ για ένα εντατικό τμήμα και ολοκληρώστε τα επίπεδα B1.1 και B1.2 σε ένα εξάμηνο. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 180 διδακτικές ώρες και με τη λήξη του είστε σε θέση να συμμετέχετε χωρίς προετοιμασία σε συζητήσεις για γνωστά θέματα, να εκφράζετε την προσωπική σας άποψη και να ανταλλάσσετε πληροφορίες για θέματα που σας είναι οικεία, σας ενδιαφέρουν προσωπικά ή έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή (π.χ. οικογένεια, χόμπι, δουλειά, ταξίδια). Αυτές οι γνώσεις μπορούν να πιστοποιηθούν με τη συμμετοχή σας στην εξέταση Goethe-Zertifikat B1.

Είστε ήδη σε θέση να συμμετέχετε ενεργά σε εκτενείς συζητήσεις πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, να δίνετε πληροφορίες και να διατυπώνετε τις απόψεις σας πάνω σε αφηρημένα ή πολιτιστικά θέματα, όπως π.χ. τη μουσική ή κινηματογραφικές ταινίες, καθώς επίσης να παίρνετε θέση πάνω στις απόψεις που διατυπώνουν τρίτοι.

Θέλετε να προετοιμαστείτε μέσα σε ένα εξάμηνο για την εξέταση Goethe-Zertifikat Β2;

Τότε πάρτε μέρος σ’ ένα κατατακτήριο τεστ για ένα εντατικό τμήμα στο επίπεδο B2.2+B2.3. Το τμήμα περιλαμβάνει 180 ΔΩ και με τη λήξη του είστε σε θέση να συνδιαλέγεστε με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας μια συνηθισμένη συνομιλία με αυτόχθονες ομιλητές φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Είστε σε θέση να εκφρασθείτε με σαφήνεια και εκτενώς για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, να παρουσιάσετε ένα επίκαιρο θέμα και να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων. Αυτές οι γνώσεις μπορούν να πιστοποιηθούν με τη συμμετοχή σας στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2.

 

 

Μαθήματα Γερμανικών για Σχόλες ΤΕΙ, ΑΕΙ

Εξειδικευμένοι κύκλοι βοηθητικών μαθημάτων για το μάθημα της ξένης γλώσσας σε φοιτητές σχολών ΑΕΙ / ΑΤΕΙ κατά τις εξεταστικές περιόδους.
Ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών και απόκτησης πτυχίων για προετοιμασία σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια και προετοιμασία φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

TOP