Για Μαθητές

ΤΑΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

Τμήματα Νηπίων

Cours Junior

1,5h/εβδ.

9

Τμήματα Κορμού

Cours Α

3h/εβδ.

9

Cours Α1

3h/εβδ.

9

Cours Α2

3h/εβδ.

9

Τμήματα Πτυχίων (Β2C2)

Cours B1

4h/εβδ.

9

Cours B2

4h/εβδ.

9

Cours C1

6h/εβδ.

9

Cours C2

6h/εβδ.

9

 

CoursA

Τον πρώτο χρόνο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε κίνητρα και ερεθίσματα που θα κάνουν το μαθητή να αγαπήσει τη γλώσσα και να βάλει σωστές βάσεις για τη συνέχεια της εκπαίδευσης του. Μαθαίνει τη σωστή γαλλική προφορά, τις βασικές δομές της γαλλικής γλώσσας και μπορεί να διαβάζει και να γράφει με άνεση.

Cours A1

Το δεύτερο χρόνο ο μαθητής βελτιώνει τις βασικές γνώσεις του και αποκτά μεγαλύτερη άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καταλαβαίνει και να επικοινωνεί σε απλό, καθημερινό επίπεδο.

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του επιπέδου Α1του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

CoursA2

Τον τρίτο χρόνο σπουδών ο μαθητής προσεγγίζει πιο δύσκολα γραμματικά φαινόμενα και εμπλουτίζει τις γνώσεις του σε λεξιλογικό επίπεδο.

Αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο γραπτό και προφορικό λόγο και είναι σε θέση να επικοινωνεί σε πιο δύσκολες αλλά οικείες καταστάσεις της καθημερινότητας και να συζητά διάφορα θέματα της κοινωνικής ζωής (επάγγελμα, ασχολίες, μετακινήσεις, ταξίδια κλπ.)

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του επιπέδου Α2του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Α2θεωρείται πτυχίο βασικών ικανοτήτων.

 

CoursB1

Τον τέταρτο χρόνο σπουδών ο μαθητής εμβαθύνει και ολοκληρώνει το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής γραμματικής. Αποκτά ένα ευρύ λεξιλόγιο και γενικά συστηματοποιεί τις γνώσεις του έτσι ώστε να είναι ικανός να καταλαβαίνει αυθεντικούς διαλόγους στην καθημερινή ζωή (οικογένεια, δουλειά, σχολείο κλπ.) και ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές. Μπορεί να αναλύει ένα γραπτό κείμενο και να εξάγει πληροφορίες, να γράφει ένα πλήρως δομημένο κείμενο για οικεία του θέματα, να διηγείται, να περιγράφει, να εκφράζει την προσωπική του άποψη και να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις προσωπικού ενδιαφέροντος (ταξίδια, επικαιρότητα, ελεύθερος χρόνος κλπ.)

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του επιπέδου Β1(μέτρια γνώση για τον ΑΣΕΠ) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

CoursB2

Τον πέμπτο χρόνο σπουδών διευρύνονται οι γνώσεις και οι μελλοντικές προοπτικές του μαθητή, βελτιώνεται το μαθησιακό του επίπεδο και καλλιεργείται η πολύ καλή χρήση λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού.

Ο μαθητής αναπτύσσει δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να καταλαβαίνει πιο σύνθετους διαλόγους, συζητήσεις και συνεντεύξεις Γάλλων ομιλητών. Μπορεί γρήγορα και εύκολα να βρίσκει πληροφορίες και ιδέες διαβάζοντας ένα κείμενο ή να καταλαβαίνει ένα εξειδικευμένο άρθρο του τομέα του για σύγχρονα προβλήματα με ιδιαίτερες θέσεις και απόψεις.

Μπορεί να γράψει κείμενο πλήρως δομημένο έκτασης 250 λέξεων, παραθέτοντας επιχειρήματα και παραδείγματα, αναλύοντας ενδιαφέρουσες ιδέες. Είναι σε θέση να αναπτύσσει τα επιχειρήματα του με άνεση, να υπερασπίζεται την άποψη του με ευχέρεια, να διαπραγματεύεται και να προσαρμόζει το λόγο του στις διάφορες μορφές επικοινωνίας.

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του επιπέδου Β2(καλή γνώση για τον ΑΣΕΠ) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο κάτοχος του Β2 θεωρείται ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας.

 

CoursC1

Σε αυτό το επίπεδο καλλιεργείται ο αυθορμητισμός και η άνεση στην επικοινωνία. Αναπτύσσεται ο άριστος χειρισμός ενός πλούσιου λεξιλογίου και η απόλυτα σωστή έκφραση στις διάφορες μορφές λόγου.

Ο μαθητής εκπαιδεύεται στη σαφή και χωρίς δισταγμό διατύπωση που αποδεικνύει ένα υψηλό επίπεδο γνώσης.

Το Dalf C1απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά στις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

Το Dalf C1αναγνωρίζεται ως πολύ καλή γνώση για τον ΑΣΕΠ και ο κάτοχος του ως έμπειρος αυτόνομος χρήστης της γλώσσας.

CoursC2

Σε αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόμενος θεωρείται άριστος γνώστης χειρισμού της γλώσσας. Εκτιμάται ως το επίπεδο της ακρίβειας και της ευκρίνειας. Ενισχύεται η άνεση και η ανάπτυξη του λόγου μέσα από κείμενα του τομέα επιλογής του μαθητή:
α) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
β) Θετικές Επιστήμες

Ο κάτοχος του Dalf C2 έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επάρκεια διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Dalf C2 αναγνωρίζεται ως άριστη γνώση για τον ΑΣΕΠ και είναι ισχυρό εφόδιο για διεθνής επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.

Μαθητές Δημοτικού

Οι μαθητές του Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για τα πτυχία Delf A1 – A2 primaire, με θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ SORBONE (B1, B2, C1, C2)

Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Παρίσι IV) λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις επί της Γαλλικής γλώσσας, της Γαλλικής λογοτεχνίας και του Γαλλικού πολιτισμού. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει τρία διπλώματα υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη των Πανεπιστημίων των Παρισίων, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο) από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP