Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα είναι επίσημη γλώσσα 28 κρατών μελών, της Ενωμένης Ευρώπης. Χρησιμοποιείται από 99 πρωτεύουσες σε 45 χώρες σαν επίσημη γλώσσα, σαν γλώσσα επικοινωνίας. Είναι η μόνη γλώσσα μαζί με τα αγγλικά που διδάσκεται σε όλες τις ηπείρους.

Γιατί μαθαίνω Γαλλικά:

* Mπορώ να συνεννοηθώ με 170 εκατομμύρια ανθρώπους.

* Mπορώ να σπουδάσω ή να μετεκπαιδευτώ στα υψηλού επιπέδου σε ποιότητα και έρευνα Γαλλικά Πανεπιστήμια.

* Γίνομαι ανταγωνιστικός στην Αγορά Εργασίας.

* Μαθαίνω τη γλώσσα και γνωρίζω ταυτόχρονα έναν κόσμο κι έναν τρόπο σκέψης: το γαλλικό πολιτισμό, τα γαλλικά γράμματα, τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΔΡΑΚΟΣ» υπάρχουν τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων για γρήγορη και ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, την άνεση στον προφορικό λόγο και την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην άμεση εξοικείωση του μαθητή με τη γαλλική γλώσσα, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της Γαλλίας.

TOP