Για Μαθητές

 

 

 

ΤΑΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

 

 

 

Τμήματα Νηπίων
Prejunior

1h/εβδ.

9

Τμήματα Junior
Junior A

3h/εβδ.

9

Junior B

3h/εβδ.

9

Τμήματα Κορμού
Α’ Class

3h/εβδ.

9

B’ Class (Α1)

4h/εβδ.

9

C’ Class (Α2)

4h/εβδ.

9

D’ Class (Β1)

4h/εβδ.

9

PreLower

5h/εβδ.

9

Τμήμα Πτυχίων (Β2C2)
Lower (B2)

6h/εβδ.

9

Advanced (C1)

6h/εβδ.

9

Proficiency (C2)

6h/εβδ.

9

 

 

Prejunior

 

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τα Αγγλικά πραγματοποιείται μέσα από τη διάδραση. Βιωματικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια καθώς και κατασκευές συντελούν στην εκμάθηση της γλώσσας με διασκεδαστικό τρόπο ο οποίος χαλαρώνει τα παιδιά και εγείρει το ενδιαφέρον τους. Χωρίς εργασίες για το σπίτι τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν το μάθημα και να εισαχθούν στη γλώσσα.

 

Junior – B

 

Τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην Αγγλική γλώσσα μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης. Πρωτότυπες ασκήσεις και παιχνίδια συνδυάζονται με τα βιβλία ώστε να προσφέρουν στους μαθητές γνώση αλλά και διασκέδαση. Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά να ενδιαφερθούν για τη γλώσσα και να αποκτήσουν γερές βάσεις για να συνεχίσουν στα επόμενα επίπεδα.

 

SENIOR CLASS (A, B, C, D, PreLower)

 

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ακαδημαικών ετών ο μαθητής θα κατακτήσει μεγάλο μέρος του Αγγλικού λεξιλογιού καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής.

 

Συνεπώς στόχος είναι η κατανόηση κειμένων, η σωστή χρήση του προφορικού λόγου και η εξέλιξη του γραπτού λόγου μέσω των εκθέσεων.

 

TOP