Για Ενήλικες

Παρεχόμενα Προγράμματα

Διάρκεια σε Μήνες

Τμήματα Πτυχίων για Αρχάριους Ενήλικες
Start to Lower

12-18 μήνες

Link to Lower

9 -12 μήνες

PreLower to Lower

9 μήνες

Τμήματα Πτυχίων για Proficiency
Από Advanced – Proficiency

9 μήνες

Από Lower – Proficiency

12-15 μήνες

TOEIC
TOEFL
IELTS
Εξειδικευμένα Courses

 

Διαγνωστικό Test και κατάλληλο Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένο στις αναγκές του.(…)

 

Τμήματα Πτυχίων για Αρχάριους Ενήλικες

Start to Lower

(…)

Link to Lower

(…)

PreLower to Lower

(…)

Τμήματα Πτυχίων για Proficiency

Από Advanced to Proficiency

(…)

Από Lower to Proficiency

(…)

 

Προετοιμασία TOEIC

Το TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ που πιστοποιεί με ακρίβεια το επίπεδο γνώσης σας στην Aγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που ενισχύει το προφίλ σας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο σας για μια θέση στο δημόσιο τομέα, αφού αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 10 έως 990. Έμπειροι καθηγητές και καταξιωμένοι οικονομολόγοι σας προετοιμάζουν για την εξέταση του TOEIC που έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και αποτελείται από δυο μέρη:

Ακουστική Κατανόηση (Listening)
Κατανόηση γραπτού λόγου και γραμματική (Reading Comprehension)
Ο υποψήφιος εξετάζεται μόνο γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 5 έως 495. Ανάλογα με την επίδοσή σας και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσετε, πιστοποιείται ότι οι γνώσεις σας στα Αγγλικά είναι:

Βασικές / μέσου επιπέδου (405-500)
Καλές / επίπεδο Lower (505-780)
Πολύ καλές / επίπεδο Advanced (785-900)
Άριστες / επίπεδο Proficiency (905-990)
Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα θα σας γνωστοποιηθούν σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Προετοιμασία για IELTS – Σπουδές στο εξωτερικό

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι ένα διεθνές test αξιολόγησης του επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Καθιερώθηκε το 1989 και διευθύνεται από κοινού από το University of Cambridge ESOL Examinations, το British Council και το DIP Education.

Με πάνω από 2 εκατομμύρια εξετάσεις να διεξάγονται διεθνώς κάθε χρόνο, το IELTS γίνεται δεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Αφρική, σε πάνω από 3.000 πανεπιστήμια της Αμερικής και σε περισσότερους από 8.000 οργανισμούς παγκοσμίως για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για μετανάστευση στην Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες.

Το IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των 2 διαφορετικών τύπων του test: το Academic ή το General Training.

Το Academic test αξιολογεί το επίπεδο γνώσης αγγλικών για όσους θέλουν να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στην Αγγλική γλώσσα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το General Training test απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την εισαγωγή τους σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή θέλουν να μεταναστεύσουν και να εργαστούν σε Αγγλόφωνες χώρες.

Οι εξετάσεις και των 2 εκδοχών του test γίνονται γραπτώς και αποτελούνται από 4 μέρη: Listening, Reading, Writing και Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες Listening και Speaking, ενώ το Reading και Writing προσφέρονται ως Academic ή General Training Modules ανάλογα με την εξέταση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Το test συνολικά διαρκεί 2 ώρες και 45 λεπτά. Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ενότητα Χρόνος Πλήθος ερωτήσεων
Listening 30′ 40
Reading 60′ 40
Writing 60′ 2 θέματα
Speaking 11-14′ Συνέντευξη

 

To IELTS έχει κατά κανόνα 2 ημερομηνίες εξέτασης ανά μήνα. Η κλίμακα βαθμολόγησης έχει άριστα το 9. Το ανεπίσημο αποτέλεσμα σας μπορείτε να το μάθετε σε 13 ημέρες μέσω internet. Κατόπιν μπορείτε να πάρετε το επίσημο αποτέλεσμα σας, καθώς και να ζητήσετε αν δεν έχετε ζητήσει ήδη, να σταλεί και στα ιδρύματα ή εταιρίες που επιθυμείτε.

 

TOP