Αγγλικά

Η Αγγλική Γλώσσα έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Γλώσσα» και έχει κατακλύσει το σύγχρονο κόσμο. Είναι η πρώτη επιλογή όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας και αποτελεί τη βάση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

 

Τα Αγγλικά αποτελούν τη μητρική γλώσσα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και είναι η ημιεπίσημη γλώσσα άλλων τόσων.

 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΔΡΑΚΟΣ» βασιζόμενο στους πεπειραμένους καθηγητές του, στη χρήση διαδραστικών πινάκων καθώς και στη βιωματική μάθηση έχει δημιουργήσει το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών για μαθητές, φοιτητές και για επαγγελματίες.

TOP