Εξετάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Γεωργικών Φαρμάκων

Tο Κε.Δι.Βι.Μ. “ΔΡΑΚΟΣ” είναι πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο  για τη  Χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσης  Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

 

Το ποσοστό επιτυχίας των εξεταζόμενων στο Κέντρο μας μέχρι σήμερα είναι 100%!

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των απαραιτήτων ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν να καταβάλλουν στο  Κέντρο  Εξέτασης (Σουλίου 38 & Χίου, Αιγάλεω) είτε να καταθέσουν ηλεκτρονικά στον αριθμό λογαριασμού, την αξία του Τέλους εξέτασης, έως το αργότερο  10 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά από τα Κέντρα Εξέτασης για το σύνολο των ατόμων κάθε Τμήματος εξέτασης.

 

 

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.).

 

 

Η διάρκεια εξέτασης καθορίζεται σε εξήντα (60) λεπτά της ώρας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις μέσα σε 60 λεπτά της ώρας, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων.

 

 

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 20 ερωτήσεις.

TOP