ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δράκος είναι επίσημα αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) και υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Μαθήματα υποστήριξης για Φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ.

TOP