Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού

 

Στο Αναγνωστήριο μας οι μαθητές του Δημοτικού μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

Τάξη

Γενικό Πρόγραμμα

Ειδικό Πρόγραμμα (1)

Ειδικό Πρόγραμμα (2)

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα, Μαθηματικά

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα, Μαθηματικά

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη

Έκθεση – Έκφραση

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Φυσική, Αγωγή του Πολίτη

Γλώσσα, Μαθηματικά

Έκθεση – Έκφραση

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Φυσική, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

Γλώσσα, Μαθηματικά

Έκθεση – Έκφραση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ειδικά για τους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού που δυσκολεύονται στην έκφραση ή θέλουν να βελτιώσουν το γραπτό τους λόγο μπορούν να επιλέξουν το Ειδικό Πρόγραμμα

«Έκθεση – Έκφραση» που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, (1,5h)

εκτός επίσημων αργιών. Στόχος μας είναι ο μαθητής να αποκτήσει από πολύ νωρίς την ικανότητα να γράφει εκθέσεις με σωστή δομή και έκφραση.

TOP