Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Στο Αναγνωστήριο μας οι μαθητές του Γυμνασίου μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

Τάξη

Γενικό Πρόγραμμα

Ειδικό Πρόγραμμα (1)

Ειδικό Πρόγραμμα (2)

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

OΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχαία,Bιολογία, Γλώσσα,  Κείμενα, Μαθηματικά  Οδύσσεια, Φυσική

Αρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Αρχαία, Βιολογία, Γλώσσα, Ιλιάδα, Κείμενα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

Αρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχαία, Βιολογία, Γλώσσα,  Ελένη, Κείμενα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

Αρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική

TOP