Σύστημα Οργάνωσης Δημοτικού

 

Τετράδιο επικοινωνίας

Απαραίτητο εργαλείο δουλειάς είναι το τετράδιο επικοινωνίας μας όπου υπάρχουν πάντα αυτά που έχουν να διαβάσουν και να γράψουν οι μαθητές μας για το σχολείο. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται η απόλυτη συνεργασία με τους γονείς ώστε πάντα το παιδί να σημειώνει τι ακριβώς έχει για την επόμενη μέρα. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε:

 

1) να είναι πάντα σωστό στις υποχρεώσεις του,

2) να υπάρχει προγραμματισμός σε όλο το γκρουπ,

3) να αποκτήσει το παιδί από μικρή ηλικία υπευθυνότητα ως προς τις υποχρεώσεις του.

 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις εμπέδωσης / τεστ

Σε περιόδους διακοπών υπάρχουν οργανωμένοι κύκλοι επανάληψης ιδιαίτερα σε ενότητες και σημεία όπου το κάθε παιδί έχει ενδεχομένως κάποιες δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται κενά στους μαθητές και είναι προετοιμασμένοι με τον πιο σωστό τρόπο για την επόμενη τάξη.

 

 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια/ φυλλάδια / ταινίες

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μαθητές μας είναι παιδιά και για αυτό μία σειρά από ασκήσεις γίνονται και με τη μορφή παιχνιδιού, χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και με τη βοήθεια άλλων οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. βίντεο, projector, κλπ.) ώστε να αποτυπώσουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αυτά που πρέπει, δημιουργώντας ευχαρίστηση και ενθουσιασμό στους μαθητές αλλά και γρήγορη εμπέδωση.

 

 

Φάκελος Εργασιών / μαθητή

Για κάθε μαθητή υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και την καθημερινή πορεία του στα μαθήματα. Αυτή η πορεία, οι βαθμοί των επαναληπτικών ασκήσεων και τεστ, η συμπεριφορά του, το ομαδικό πνεύμα είναι καταγεγραμμένα στην προσωπική του καρτέλα η οποία μας επιτρέπει να διαπιστώνουμε την πρόοδό του και να βελτιώνουμε τις αδυναμίες του. Στις προγραμματισμένες ενημερώσεις αποτελούν τη βάση της συζήτησής μας ώστε και οι γονείς να είναι ενήμεροι για την πορεία και την πρόοδο των παιδιών τους.

 

 

Καθημερινή Παρουσία

Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει διάβασμα ή γραπτές ασκήσεις για την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με τη δασκάλα του, λύνει ασκήσεις των αντίστοιχων κεφαλαίων που βρίσκονται στο σχολείο. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η καθημερινή παρουσία του, στο κέντρο μελέτης μας.

TOP