Σύστημα Οργάνωσης Γυμνασίου

 

Η φιλοσοφία του Οργανισμού μας είναι να φτιάχνουμε άριστους μαθητές από νωρίς. Αυτό το επιτυγχάνουμε με την ξεχωριστή μορφή των μαθημάτων του Αναγνωστηρίου μας. Από Δευτέρα έως Παρασκευή έχουμε καθημερινή άριστη προετοιμασία για τα μαθήματα του σχολείου και τα Σάββατα παράδοση στα βασικά μαθήματα ώστε πάντα να βρισκόμαστε μπροστά στην ύλη. Τις Κυριακές έχουμε προγραμματισμένα διαγωνίσματα για κάθε ενότητα που ολοκληρώνεται. Σε αυτή όλη τη φιλοσοφία σημαντικό ρόλο παίζει και η καλοκαιρινή προετοιμασία από τάξη σε τάξη ώστε:

 

1) να καλυφθούν κάποια κενά που ενδεχομένως να υπάρχουν από προηγούμενες τάξεις

2) να προχωρήσουμε στην ύλη των βασικών μαθημάτων ώστε να βρισκόμαστε μπροστά στην ύλη κατά την έναρξη των μαθημάτων.

 

Από τη νέα σχολική χρονιά, κάθε νέος μαθητής μας, ο οποίος έρχεται στο Γυμνάσιο, θα συμπληρώνει ένα διαγνωστικό τεστ στα βασικά μαθήματα. Πρόκειται για ένα τεστ με διαβάθμιση δυσκολίας και ύλη από τις προηγούμενες τάξεις. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε:

 

1) να γνωρίζουμε τα όποια κενά υπάρχουν και σε ποια μαθήματα αλλά και κεφάλαια ή ενότητες ώστε να τα καλύψουμε εγκαίρως

2) τη σωστή σύνθεση των τμημάτων.

 

Τετράδιο επικοινωνίας

Κάθε μαθητής έχει απαραιτήτως κάθε μέρα στην τσάντα του το τετράδιο επικοινωνίας. Σε αυτό, οι καθηγητές του σημειώνουν σχόλια για την πορεία και τη συμπεριφορά του παιδιού. Αποτελεί εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας με τους γονείς, των οποίων θέλουμε τη συνεργασία, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν ένα πλαίσιο κανόνων και ταυτόχρονα να γνωρίζουν ότι υπάρχει η ενημέρωση της οικογένειας.

 

Ενημερώσεις γονέων

Επιθυμούμε τη συχνή και συνεχή ενημέρωση και συνεργασία των γονέων. Για αυτό το λόγο υπάρχουν συχνές και οργανωμένες ενημερώσεις κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Ταυτόχρονα και πέρα από τις οργανωμένες ενημερώσεις, οι καθηγητές των μαθητών αλλά και η Υπεύθυνη Αναγνωστηρίου βρίσκονται συγκεκριμένες ώρες κάθε εβδομάδα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό για να ενημερώσουν τους γονείς ξεχωριστά για την πρόοδο των παιδιών.

 

Επαναληπτικές ασκήσεις εμπέδωσης / τεστ

Σε περιόδους διακοπών υπάρχουν οργανωμένοι κύκλοι επανάληψης ιδιαίτερα σε ενότητες και σημεία όπου το κάθε παιδί έχει ενδεχομένως κάποιες δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται κενά στους μαθητές και είναι προετοιμασμένοι με τον πιο σωστό τρόπο για την επόμενη τάξη.

 

Φάκελος Εργασιών / μαθητή

Για κάθε μαθητή υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και την καθημερινή πορεία του στα μαθήματα. Αυτή η πορεία, οι βαθμοί των επαναληπτικών ασκήσεων και τεστ, η συμπεριφορά του, το ομαδικό πνεύμα είναι καταγεγραμμένα στον προσωπικό φάκελο εργασιών του κάθε μαθητή ο  οποίος  μας επιτρέπει να διαπιστώνουμε την πρόοδο του και να βελτιώνουμε τις αδυναμίες του. Στις προγραμματισμένες ενημερώσεις αποτελούν τη βάση της συζήτησής μας ώστε και οι γονείς να είναι ενήμεροι για την πορεία και την πρόοδο των παιδιών τους.

 

Ψηφιακή Πλατφόρμα edu4schools

H ψηφιακή πλατφόρμα edu4Schools είναι ο  σύγχρονος τρόπος οργάνωσης του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού. Μέσω της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας, στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση μαθητές και γονείς, ενημερώνονται για την ύλη, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε, το εκπαιδευτικό  υλικό, τις ασκήσεις και τα διαγωνίσματα. Οι γονείς και οι  μαθητές  μπαίνουν με το δικό τους κωδικό στο σύστημα και βλέπουν on-line την αναλυτική τους βαθμολογία και πρόοδο, τα σχόλια των εκπαιδευτικών, τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένα tests, το follow-up,τις απουσίες, τις παρατηρήσεις της διεύθυνσης.

 

 

TOP