Τμήματα υπό Έναρξη

Τα Τμήματα μας αρχίζουν από 1η Οκτώβρη για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Έναρξη Τμημάτων για ενήλικες – φοιτητές ΟΛΟ το χρόνο.

Ταχύρρυθμα Θερινά Τμήματα.

TOP